ANBI


Stichting Zorgeloos Kind is een ANBI stichting.

Stichting Zorgeloos Kind is door de Belastingdienst erkend als “ANBI”: een “Algemeen Nut Beogende Instelling”. Dat betekent dat donateurs hun giften aan “Stichting Zorgeloos Kind” volgens geldende regels mogen aftrekken voor de inkomsten- of vermogensbelasting. Organisaties die een ANBI-status hebben, voldoen aan een aantal regels die fatsoenlijk bestuur en beleid waarborgen. De belangrijkste regels zijn:

ANBI’s kunnen gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en energiebelasting. Instellingen, die de Belastingdienst als ANBI aanwijst, hebben deze belastingvoordelen. Als een instelling zich als ANBI wil laten aanwijzen, moet deze dat bij de Belastingdienst aanvragen. De Staat, provincies, gemeenten en waterschappen zijn altijd ANBI-instellingen.

Financieel verslag 2017
Financieel verslag 2018
Financieel verslag 2019
Financieel verslag 2020
Financieel verslag 2021
Financieel verslag 2022

Activiteiten rapport 2019

Beleidsplan 2020-2023
Standaard formulier ANBI Publicatieplicht.pdf

Facebook

OFFICAL PARTNER OF

  • Stichting Zorgeloos Kind
  •  
  • Greffelingsedijk 5
  • 6626AW Alphen
  •  
  • IBAN: NL02 RABO 0118656627
  • Email: [email protected]
Stichting Zorgeloos Kind staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

RSIN: 8527 18 731